NAPAJANJE LUCENT TECHNOLOGIES D 1500


LUCENT TECHNOLOGIES napajanja su visoke kvalitete i trajnosti.
Ugrađen filter za interferenciju strujne mreže rješava probleme sa naponom.
Industrijski konektor za kvalitetan spoj.
Ulazni napon 220 V AC
Izlazni napon 12 V DC
Max struja : 1000 mA
Pogodan za napajanje 1-2 kamere za video nadzor , ovisno o tipu i potrošnjil.

NAPAJANJE LUCENT TECHNOLOGIES D 2500


LUCENT TECHNOLOGIES napajanja su visoke kvalitete i trajnosti.
Ugrađen filter za interferenciju strujne mreže rješava probleme sa naponom.
Industrijski konektor za kvalitetan spoj.
Ulazni napon 220 V AC
Izlazni napon 12 V DC
Max struja : 2500 mA
Pogodan za napajanje 2-4 kamere za video nadzor , ovisno o tipu i potrošnjil.

NAPAJANJE LUCENT TECHNOLOGIES D 5000


LUCENT TECHNOLOGIES napajanja su visoke kvalitete i trajnosti.
Ugrađen filter za interferenciju strujne mreže rješava probleme sa naponom.
Industrijski konektor za kvalitetan spoj.
Ulazni napon 220 V AC
Izlazni napon 12 V DC
Max struja : 5000 mA
Pogodan za napajanje 4-8 kamera za video nadzor , ovisno o tipu i potrošnjil.

NAPAJANJE LUCENT TECHNOLOGIES PRO 15


METALNO KUČIŠTE sa 18 DC konektora
LUCENT TECHNOLOGIES napajanja su visoke kvalitete i trajnosti.
Ugrađen filter za interferenciju strujne mreže rješava probleme sa naponom.
Industrijski konektor za kvalitetan spoj.
Ulazni napon 220 V AC
Izlazni napon 12 V DC
Max struja : 15000 mA
Pogodan za napajanje do 20 kamera za video nadzor , ovisno o tipu i potrošnjil.

Produžni DC kabel za 4 kamere


LUCENT TECHNOLOGIES
Industrijski konektor za kvalitetan spoj.
1 Ulaz - 4 izlaza